wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

SINDS 1980 ...

ZORGEN WIJ ER SAMEN VOOR DAT OOK HET LAATSTE AFSCHEID BETAALBAAR BLIJFT

1980 Onder het motto, samen zorgen we ervoor dat ook het laatste afscheid betaalbaar blijft, besluiten enkele familieleden om gezamenlijk de financiële belangen te bundelen. Dit uit onvrede over de als maar stijgende uitvaartkosten. Door gezamenlijk geld bijeen te brengen was men in staat zelf een uitvaart-familiefonds te beginnen en naar wens en waarden uitvaartzorg in te kopen. Na het openen van een depositorekening, betaalden de familieleden maandelijks een bijdrage naar draagkracht. Voor minderjarige achter/klein kinderen, die geen inkomen hadden, hoefde geen contributie te worden betaald. Inkomsten bestonden uit de maandelijkse bijdrage, rentevergoeding en nalatenschappen. Was het saldo niet meer voldoende, voor een eventuele volgende uitvaart, dan ging men met de hoed rond om het saldo weer aan te zuiveren. In de eerste vijf jaren van het familie-initiatief waren het vooral de directe familieleden die deelnamen aan het familiefonds. Enkele jaren later groeide het aantal leden door onder andere huwelijken maar ook met niet directe families en gezinnen.

1997 Door wijzigingen in het belastingstelsel, is het niet meer interessant om zelf te sparen voor de uitvaartkosten. Er wordt gesproken om het familiefonds te beëindigen. Dat zelfde jaar wordt het saldo naar rato geretourneerd aan alle deelnemers en komt na 17 jaar een eind aan het familie-initiatief, samen zorgen we ervoor dat ook het laatste afscheid betaalbaar blijft.

1999 Uitvaartverzekeraars gaan zich steeds meer richten om alle aspecten van de uitvaart vanuit de eigen organisatie te kunnen verzorgen. In toenemende mate investeren verzekeraars hun ledencontributie in de aanschaf van eigen begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra. In hun expansiedrang worden ook steeds meer kleinere lokale uitvaartbedrijven en uitvaartverenigingen overgenomen. Een ontwikkeling tot monopolisme die door de Nederlandse Mededingingsautoriteit met wantrouwen wordt gevolgd.

2009 Eén van de kleinkinderen, van het uitvaart-familiefonds, neemt het initiatief tot oprichting van een onafhankelijke uitvaartcoöperatie zonder winstoogmerk. Onder het motto uit 1980, samen zorgen wij ervoor dat ook het laatste afscheid betaalbaar blijft, realiseert hij een nieuwe eigentijds professionele uitvaartorganisatie, ABC-UITVAART. Het enthousiasme was groot en de eerste vergadering werd gehouden. Ideeën werden vertaalt naar concrete plannen. ABC-UZ treedt in datzelfde jaar toe tot de landelijke uitvaartmarkt.

2012 Aansluitend op de ambitie van ABC-UZ om met haar A-merkstatus voor haar relaties de meest gewilde totaalaanbieder te zijn voor uitvaart vragend en uitvaart verzorgend Nederland, vraagt om versteviging van de organisatie. Deze professionalisering wordt gevonden in de samenwerking met de brancheorganisatie ABCON-PRO.

2014 ABC-UZ certificeert zich tot het hoogst haalbare niveau in de uitvaartsector door het G3 Keurmerk voor haar vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, dienstbaarheid en de meest complete servicegerichte dienstverlening te behalen. Om ook in de toekomst de kwaliteit en flexibiliteit te waarborgen en wijzigingen in de veranderende consumentenmarkt snel te kunnen doorvoeren, worden alle activiteiten van ABC-UZ ondergebracht bij ABCON-PRO. ABC-UZ is vanaf dat moment een onafhankelijk A-merk – met behoud van eigen identiteit – van de coöperatieve brancheorganisatie ABCON-PRO.

2015 ABCON-PRO en ABC-UZ presenteren zich naar haar relaties op een eenduidige, klantgerichte wijze. Dit doen zij door alle processen waar de relatie direct of indirect mee in aanraking komt te harmoniseren. Eenduidigheid wordt onder andere gerealiseerd door gebruik te maken van één gelijke huisstijl, diensten, services, producten en presentatie, waardoor de relatie en passant direct de ABC-UZ vestiging herkend en gaat waarderen.


Coöperatie

ABC-UZ is sinds 1980 dé goedkoopste coöperatieve uitvaartorganisatie zonder winstoogmerk.

Contact

Diensten

ABC-UZ helpt u bij een goed evenwicht tussen wensen en waarden en de emotionele en financiële afweging daarvan.

Offerte

Producten

ABC-UZ is er ook voor al uw materialen en materieel. Het leveren kan op elk gewenste locatie binnen twee uur.

Bestellen

Zekerheden

ABC-UZ is keurmerk gediplomeerd én gecertificeerd. Hiermee bieden wij u de hoogst haalbare classificering.

Inschrijven