wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De 7 criteria van ABC-UZ

Onze medewerkers zijn meerderjarig, hebben de Nederlandse Nationaliteit en zijn van onbesproken gedrag.

Door hun dienstverlening onderschrijven zij impliciet de doelstellingen van de organisatie.

Onze medewerkers nemen actief deel aan de verschillende onderzoeksmethoden en zijn coöperatief bij het verkrijgen van een beter inzicht in en het verbeteren van onder andere procedures, kwaliteit en service.

Onze medewerkers onderschrijven de beroepscode en hanteren deze gedragsregels in de praktijk.

Onze medewerkers zullen zich waar nodig inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit en service van haar dienstverlening, vakbekwaamheid, bedrijfsvoering, inkoop en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze medewerkers zetten zich in voor verbetering of handhaving van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid, zekerheid en keuzevrijheid, ten aanzien van voorzieningen op het gebied van uitvaartvoorlichting, uitvaartverzorging, uitvaartverzekering en zorgdienstverlening.

Onze medewerkers streven naar een zo doelmatig mogelijke onpartijdige professionele oplossing van eventuele geschillen tussen cliënten en derden in wederzijds belang. Een belangrijke maatstaf hierbij is dat de uiteindelijk te bereiken oplossing duurzaam moet zijn en dat deze zoveel mogelijk tegemoet moet komen aan datgene waar het partijen omgaat.


Coöperatie

ABC-UZ is sinds 1980 dé goedkoopste coöperatieve uitvaartorganisatie zonder winstoogmerk.

Contact

Diensten

ABC-UZ helpt u bij een goed evenwicht tussen wensen en waarden en de emotionele en financiële afweging daarvan.

Offerte

Producten

ABC-UZ is er ook voor al uw materialen en materieel. Het leveren kan op elk gewenste locatie binnen twee uur.

Bestellen

Zekerheden

ABC-UZ is keurmerk gediplomeerd én gecertificeerd. Hiermee bieden wij u de hoogst haalbare classificering.

Inschrijven